ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Posiadamy własny GPZ 110/20kV o mocy 20MVA, który w pełni zaspakaja potrzeby lokalnych odbiorców. Znaczne rezerwy mocy jak również wolne pola odpływowe umożliwiają zwiększenie sprzedaży energii przez pozyskania nowych odbiorców. Sztab wysokokwalifikowanych pracowników posiadający uprawienia do 110kV zapewnia nam i naszym odbiorcom ciągłą i bezproblemową dostawę energii elektrycznej. 
 

 


Zobacz też: Dystrybucja, Sprzedawca rezerwowy, Sprzedawca zobowiązany, Obowiązki informacyjne OSD, Taryfy, Plan Ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, IRiESD, Zmiana sprzedawcy, Formularze i druki, REMIT, Struktura paliw 2019, Wielkość emisji 2019, Struktura paliw 2022, Wielkość emisji 2022, Struktura paliw 2023, Wielkość emisji 2023, Kodeksy sieciowe, Rejestr magazynów energii elektrycznej
Ostatnia aktualizacja strony: 2008-11-27 08:10:30
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies