ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.) informujemy że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji z dnia 25 października 2023 r. wyznaczył na okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku przedsiębiorstwo energetyczne 

 

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

 

sprzedawcą zobowiazanym na obszarze działania systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

 

Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2023-12-28 12:15:18
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies