ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) informujemy że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji z dnia 24 października 2022 r. wyznaczył na okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku przedsiębiorstwo energetyczne 

 

Polenergia Obrót S.A., ul. Krucza 24/26, 00–526 Warszawa

 

sprzedawcą zobowiazanym na obszarze działania systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

 

Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2022-12-30 11:13:20
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2023
Polityka prywatności i plików cookies