ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Kodeksy Sieci są środkami stosowanymi na gruncie prawa Unii Europejskiej w celu budowy wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej na terenie Wspólnoty.

 

WIęcej informacji znajduje się w poszczególnych dzialach obejmujących :

- Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG)

- Przyłączenie odbioru (NC DC)

- Przyłączenie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

Ostatnia aktualizacja strony: 2020-07-31 07:29:20
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies