ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) stanowi regulamin w zakresie świadczenia i korzystania z usługi dystrybucji energii elektrycznej w na obszarze działalności dystrybucyjnej ZDNE Sp. z o.o. Regulamin ten uwzględnia wszelkie wymagania prawne i techniczne zawarte w nadrzędnych regulacjach i przepisach dotyczących dystrybucji energii elektrycznej oraz zapisy ujęte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) operatora systemu przesyłowego PSE S.A. oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) operatora systemu dystrybucyjnego nadrzędnego (OSDp) Tauron Dystrybucja S.A.

 

 

Do pobrania

 IRiESD wersja 3.0  

 

Proces konsultacji społecznych został zakończyny 17 lutego 2014 r.

(do pobrania raport z konsultacji).

Ostatnia aktualizacja strony: 2014-02-20 14:39:59
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies