ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV
 1. Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) informujemy o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV.

    

  Poziom napięcia Grupa taryfowa  Obszar dystrybucyjny Podmiot ubiegający się o przyłączenie
   20kV  B23 Rybnik brak podmiotów  ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV
  110kV   Rybnik brak podmiotów  ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV
   20kV  B23 Stanowice brak podmiotów  ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV

   

          informację opublikowano 05.04.2024 r. i dotyczy I kwartału 2024 r.       

   

 2. Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) publikujemy łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym. Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej. Wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych przedstawiono w formie tabelarycznej na lata 2023-2028.
   
  dostępna moc przyłączeniowa [MW]  2024 2025 2026 2027 2028 2029
  Rybnik Paruszowiec (HSI) 0 0 0 0 0 0

   

          informację opublikowano 05.04.2024 r. i dotyczy I kwartału 2024 r.           
   
 3. Wskaźniki jakościowe obliczone na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami) zostały opublikowane pod adresem : http://zdne.com.pl/wskazniki-jakosciowe-2023.html
 
 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2024-04-05 12:42:18
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies