ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Zgodnie z art. 9c ust 3.9a.f ustawy Prawo Energetyczne oraz zapisami art.  V.7. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej informujemy

 

1. Aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej z którymi zawarte są umowy o świadczenie usług dystrybucji :

- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
- ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
- Green S.A. z siedzibą w Warszawie
- Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku
- PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie
- innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
- Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

- HANDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Energa - Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku
- Polenergia Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie 

- Enefit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 

 

2. Aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającą sprzedawcy zawieranie umów kompleksowych z odbiorcami w gospodarstwach domowych

- Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. 

 

3. Informacja o sprzedawcy z urzędu :

Zgodnie z definicją sprzedawcy z urzędu określoną w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.):
„Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
[…];
29) sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na 
obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe 
odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, 
niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy;
[…].”
oraz w związku brakiem na obszarze działania naszego OSD odbiorców energii elektrycznej zaliczonych do grupy gospodarstw domowych nie jest wymagane określenie sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej..

 

 

4. Sprzedawca zobowiązany :

- Polenergia Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

5. Wzory umów dostępne są w siedzibie firmy oraz w dziale Formularze i druki

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2023-01-16 07:05:21
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies