ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Zgodnie z art. 9c ust 3.9a.f ustawy Prawo Energetyczne oraz zapisami art.  V.7. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej informujemy

 

1. Aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej z którymi zawarte są umowy o świadczenie usług dystrybucji :

- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

- ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu

- Green S.A. z siedzibą w Warszawie

- Ecoergia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie do 25.06.2016 r.

- DUON Marketing and Trading S.A. z siedzibą w Gdańsku

- PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie

- innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

- Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

 

2. Aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającą sprzedawcy zawieranie umów kompleksowych z odbiorcami w gospodarstwach domowych

- Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. 

 

3. Informacja o sprzedawcy z urzędu :

- TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 

 

4. Sprzedawca zobowiązany :

- Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. 

 

5. Wzory umów dostępne są w siedzibie firmy oraz w dziale Formularze i druki

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-09-06 06:30:49
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2020
Polityka prywatności i plików cookies