ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

"Zakład Dostaw Nośników Energetycznych" Spółka z o.o. jest firmą o głębokich tradycjach i ogromnym doświadczeniu. Powołana do życia w kwietniu 1994 roku Spółka powstała z wydzielenia majątku Działu Energetycznego RZWM "Huta Silesia". Celem nadrzędnym "ZDNE" Spółka z o.o. od początku swojego powstania jest zabezpieczenie podmiotów gospodarczych w dostawę nośników energetycznych: energię elektryczną, gaz ziemny, wodę, sprężone powietrze, ciepło, gospodarkę wodno-ściekowa. Obszar naszej działalności energetycznej ograniczony jest w chwili obecnej do terenów po byłej "Hucie Silesia", ale przedsięwziemy odpowiednie kroki zmierzające do rozszerzenia rynku naszych odbiorców. Obecnie naszymi klientami są duże firmy z kapitałem zachodnim oraz wiele innych średnich i drobnych odbiorców. Poza dostarczaniem mediów zajmujemy wszelkimi usługami z nimi związanymi tj. podłączeniem nowych urządzeń, wszelkich instalacji, sprawowanie nadzoru, pogotowiem energetycznym itp. Przez cały okres naszej działalności reagujemy na zmieniające się potrzeby naszych klientów w burzliwych czasach przemian gospodarczych. Nasze motto "My dopasujemy się do twoich potrzeb, a nie Twoje potrzeby dostosują się do nas" jest najlepszym świadectwem o naszej filozofii współpracy z klientami. Naszą ambicją jest ciągłe doskonalenie poziomu naszych usług w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie tak by pozwalały skutecznie zaspakajać potrzeby naszych odbiorców.

 

Ufamy, że oferując nasze usługi możemy służyć pomocą

 również w Państwa firmie.

Ostatnia aktualizacja strony: 2008-11-27 07:41:04
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies