ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Pełna nazwa firmy

"Zakład Dostaw Nośników Energetycznych" Spółka z o.o.
Siedziba, adres : 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 1

NIP 642-00-29-539
REGON 272109163

Rozpoczęcie działalności 1994 rok
Organ rejestrowy KRS - 0000052520 Sąd Rejonowy Gliwice,
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 2 456 000 zł

Skład Zarządu :

Prezes Zarządu - Zbigniew Witoś
Prokurent - Jacek Minkus
Prokurent - Sławomir Pietrasiak

Ostatnia aktualizacja strony: 2023-08-28 07:11:25
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies