ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Zgodnie z art. 4j. pkt. 5 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 z póż. zm.) publikujemy ceny sprzedaży paliw gazowych oraz warunki ich stosowania w przedstawionej poniżej taryfie dla paliw gazowych.

  

 Taryfa dla dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego (obowiązująca od 1.11.2023)

  

Ostatnia aktualizacja strony: 2023-10-17 13:04:22
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2023
Polityka prywatności i plików cookies