ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informujemy, że w okresie od 14.06.2023 r. na okres trzech lat obowiązują nowe stawki za dostarczenie wody miejskiej i odbiór ścieków sanitarnych.

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe :

 

WG1 - niskie natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się w zakresie od 0,0 m3/h do max 5,0 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza max Ø 20mm

 

WG2 - średnie natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5 m3/h nie więcej niż 30,0 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza od Ø 25mm do Ø 50mm

 

WG3 - duże natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza powyżej Ø 50mm

 

Stawki wody miejskiej :

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie od 1 do 12 miesiąca  od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Cena  Cena  Cena  Cena  Cena  Cena 
netto brutto netto brutto netto brutto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. WG1 cena za 1 m3 wody 6,95 7,51 7,22 7,80 7,50 8,10
  stawka opłaty abonamentowej 7,77 8,39 8,30 8,96 8,58 9,27
2. WG2 cena za 1 m3 wody 6,95 7,51 7,22 7,80 7,50 8,10
  stawka opłaty abonamentowej 45,89 49,56 49,81 53,79 49,85 53,84
3. WG3 cena za 1 m3 wody 6,95 7,51 7,22 7,80 7,50 8,10
  stawka opłaty abonamentowej 462,96 500,00 506,70 547,24 512,27 553,25

 

 

 

Stawki za odprowadzanie ścieków sanitarnych

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie od 1 do 12 miesiąca  od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Cena  Cena  Cena  Cena  Cena  Cena 
netto brutto netto brutto netto brutto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. WG1 cena za 1 m3 ścieków 10,15 10,96 10,20 11,02 10,84 11,71
  stawka opłaty abonamentowej 19,32 20,87 20,77 22,43 22,19 23,97
2. WG2 cena za 1 m3 ścieków 10,15 10,96 10,20 11,02 10,84 11,71
  stawka opłaty abonamentowej 154,74 167,12 167,50 180,90 178,46 192,74
3. WG3 cena za 1 m3 ścieków 10,15 10,96 10,20 11,02 10,84 11,71
  stawka opłaty abonamentowej 1691,33 1826,64 1841,55 1988,87 1979,67 2138,04

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2023-06-14 12:42:59
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies