ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informujemy, że w okresie od 07.09.2021 r. do 6.09.2024 r. obowiązują nowe stawki za dostarczenie wody miejskiej i odbiór ścieków sanitarnych.

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe :

 

WG1 - niskie natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się w zakresie od 0,0 m3/h do max 5,0 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza max Ø 20mm

 

WG2 - średnie natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5 m3/h nie więcej niż 30,0 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza od Ø 25mm do Ø 50mm

 

WG3 - duże natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza powyżej Ø 50mm

 

Stawki wody miejskiej :

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie od 1 do 12 miesiąca  od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Cena  Cena  Cena  Cena  Cena  Cena 
netto brutto netto brutto netto brutto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. WG1 cena za 1 m3 wody 5,79 6,25 5,79 6,25 5,79 6,25
  stawka opłaty abonamentowej 6,43 6,94 6,52 7,04 6,64 7,17
2. WG2 cena za 1 m3 wody 5,79 6,25 5,79 6,25 5,79 6,25
  stawka opłaty abonamentowej 39,82 43,01 40,79 44,05 41,79 45,13
3. WG3 cena za 1 m3 wody 5,79 6,25 5,79 6,25 5,79 6,25
  stawka opłaty abonamentowej 365,58 394,83 375,82 405,89 387,18 418,15

 

 

 

Stawki za odprowadzanie ścieków sanitarnych

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie od 1 do 12 miesiąca  od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Cena  Cena  Cena  Cena  Cena  Cena 
netto brutto netto brutto netto brutto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. WG1 cena za 1 m3 ścieków 9,52 10,28 9,6 10,37 9,62 10,39
  stawka opłaty abonamentowej 10,48 11,32 10,51 11,35 10,49 11,33
2. WG2 cena za 1 m3 ścieków 9,52 10,28 9,6 10,37 9,62 10,39
  stawka opłaty abonamentowej 78,67 84,96 79,53 85,89 79,96 86,36
3. WG3 cena za 1 m3 ścieków 9,52 10,28 9,6 10,37 9,62 10,39
  stawka opłaty abonamentowej 811 875,88 795,12 858,73 798,36 862,23

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-07 09:56:59
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2022
Polityka prywatności i plików cookies