ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w roku 2019 r.

 

 

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły

Odpady

radioaktywne

                                  [Mg/MWh]
1 węgiel kamienny 0,80922 0,00058 0,00055 0,00005 -
2 węgiel brunatny 1,06502 0,00101 0,00073 0,00004 -
3 gaz ziemny 0,31442 0,00016 0,00031 0,00002 -
4 biomasa 0,03347 0,00002 0,00022 0,00001 -
5 inne 0,00022 0,00000 0,00000 0,00000 -
  0,86235 0,00073 0,00060 0,00004  -

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2020-03-23 11:44:56
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2020
Polityka prywatności i plików cookies