ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w roku 2022 zgodnie z §37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w 2022 r.

 

Rodzaje Paliwa Udział procentowy

OZE

w tym

- biomasa

- geotermia

- energetyka wiatrowa

- energia słoneczna

- duża energetyka wodna

- mala energetyka wodna

15,99%

 

2,98% 

0,00%

6,08%

4,90%

1,70%

0,33%

Węgiel Kamienny 48,27%
Węgiel Brunatny 28,72%
Gaz Ziemny 6,78%
Energetyka jądrowa 0,00%
Źródła niesprecyzowane 0,24%

 

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2022 roku.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2023-03-30 07:40:33
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies