ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Plan Ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczególnych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209 ) (dalej: Rozporządzenie).

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorcy energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez siebie obiektu, dla którego określona w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.

Odbiorca zamawiający moc umowną co najmniej 300 kW, w zakresie posiadanego przez siebie obiektu zobowiązany jest ograniczyć pobór energii elektrycznej w przypadku ograniczeń wprowadzonych zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz ograniczeń wprowadzanych zgodnie z IRiESD na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP). Odbiorca taki zobowiązany jest również do ograniczenia poboru mocy zgodnie z Planem wprowadzania ograniczeń, co oznacza, że w stopniach zasilania od 11 do 20 może pobierać moc wynikającą z równomiernego podziału zakresu mocy od wielkości mocy maksymalnego poboru (11 stopień) do wielkości mocy minimalnego poboru (20 stopień). Zasady wyznaczania stopni zasilania określa ww. Rozporządzenie.

 

Plan ograniczeń przygotowywany jest co roku na okres: 01.06. roku n – 31.05. roku n+1.

 

Obowiązujące stopnie zasilania, określa OSP, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

Sposób przekazywania informacji o uzgodnionym planie Ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz wprowadzania stopni zasilania określono w Rozporządzeniu.

 

Dla ww. odbiorców wprowadzono jednocześnie ochronę przed przedmiotowymi ograniczeniami w stosunku do posiadanych przez tych odbiorców obiektów, wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1–4 Rozporządzenia,  jeżeli zostały wyszczególnione, na wniosek i zgodnie z oświadczeniem tego odbiorcy, w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych. Niniejsze dotyczy tylko obiektów spełniających wymagania ww. zapisów.

 

Do pobrania jest wniosek o objęcie ochroną 

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z działem technicznym

 

Informujemy, że w dniu 31 maja 2022 roku decyzją znak DRE.WOSE.481.1.3.2022.MFR Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r.

Ostatnia aktualizacja strony: 2022-06-29 07:43:45
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies