ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

 

 

ZDNE Sp. z o.o. opracowuje projekty zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Projekty opracowywane są na kartach aktualizacji z wyszczególnieniem :

- przyczyny proponowanych zmian w IRiESD,
- zakresu zmian,
- treści proponowanych zmian,
- planowanego terminu wejścia aktualizacji w życie,
- daty udostępnienia karty na stronie internetowej.

 

Aktualnie żadne karty aktualziacji nie są dostępne

 

Informujemy, że TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 10 września 2015 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 2/2015 IRiESD wraz z raportem z konsultacji. Po zatwierdzeniu karty aktualizacji OSDp udostępnimy do konsultacji spełecznej treść naszej aktualizacji.

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-10-05 12:50:11
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies