ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

 

Jakie obowiązki ma operator systemu elektroenergetycznego ?
Operator systemu elektroenergetycznego ma obowiązek:

Jakie obowiązki ma posiadacz magazynu energii elektrycznej ?
Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:

Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych skorzystaj z poniższego wzoru:
Wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

 

W jaki sposób możesz przekazać nam informacje ?

 

Informacje przygotowane na podstawie „wzoru informacji” należy przesłać na nasz adres korespondencyjny.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do naszej sieci o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW: 

 

Rejestr magazynów energii  

Ostatnia aktualizacja strony: 2024-03-13 10:18:16
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies