ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-3.482.27.2023.EBu został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2023" dla Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. W Planie wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego zostali ujęci odbiorcy gazu ziemnego, spełniający kryteria kwalifikacji zawarte w § 4 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 549).

Do pobrania są następujące dokumenty związane z planem ograniczeń :

 

 plan ograniczej w poborze gazy ziemnego na 2024

 

 plan ograniczej w poborze gazy ziemnego na 2024 - decyzja URE 

Ostatnia aktualizacja strony: 2024-01-12 08:45:18
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies