ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w roku 2023 zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w 2023 r.

 

Rodzaje Paliwa Udział procentowy

OZE

w tym

- biomasa

- geotermia

- energetyka wiatrowa

- energia słoneczna

- duża energetyka wodna

- mala energetyka wodna

27,47%

 

3,45% 

0,00%

11,23%

10,83%

1,63%

0,29%

Węgiel Kamienny 36,08%
Węgiel Brunatny 27,07%
Gaz Ziemny 9,05%
Energetyka jądrowa 0,00%
Źródła niesprecyzowane 0,33%

 

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2023 roku.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2024-03-27 11:48:46
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies