ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Zgodnie z art. 9c ust 1b pkt 5 lit. f ustawy Prawo Energetyczne informujemy :

 

1. Aktualna lista sprzedawców gazu ziemnego z którymi zawarte są umowy o świadczenie usług dystrybucji :

 

2. Sprzedawca z urzędu

Zgodnie z definicją sprzedawcy z urzędu określoną w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.):

„Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
[…];
29) sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na 
obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe 
odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, 
niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy;
[…].”
oraz w związku brakiem na obszarze działania naszego OSD odbiorców paliwa gazowego zaliczonych do grupy gospodarstw domowych nie jest wymagane określenie sprzedawcy z urzędu paliwa gazowego.

 

Cena rejerencyjna gazu (CRG)

Ostatnia aktualizacja strony: 2022-02-28 09:50:23
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies