ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

ZDNE Sp. z o.o. opracowuje projekty zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Projekty opracowywane są na kartach aktualizacji z wyszczególnieniem :

- przyczyny proponowanych zmian w IRiESD,
- zakresu zmian,
- treści proponowanych zmian,
- planowanego terminu wejścia aktualizacji w życie,
- daty udostępnienia karty na stronie internetowej.
 

Następnie publikujemy na swojej stronie internetowej karty aktualizacji IRiESD oraz udostępniamy je w swojej siedzibie przez okres 28 dni, w celu przeprowadzenia konsultacji zaproponowanych zmian przez użytkowników systemu.

 

W dalszej kolejności analizujemy zgłoszone uwagi i opracowujemy ostateczną treść zmian w IRiESD.

 

W zakresie określonym postanowieniami art. 9g ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne przedkładamy zmiany w IRiESD Prezesowi URE do zatwierdzenia wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

 

Zaktualizowana wersja IRiESD jest publikowana na stronie internetowej wraz z określeniem terminu kiedy wprowadzone zmiany zaczynają  obowiązywać.

 

Uwagi do bieżących projektów kart aktualizacji IRiESD, zawierające treść uwagi należy przesyłać na adres korespondencyjny podany w dziale kontakt z dopiskiem :

 

"IRiESD gaz - uwagi".

 

 

Aktualnie nie są dostępne żadne projekty kart aktualizacji IRiESD.

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-10-05 06:38:16
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies