ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Gaz ziemny jest bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza. Dla bezpieczeństwa korzystania z niego jest nawaniany gazem o charakterystycznym zapachu. Gaz ziemny, oprócz metanu, zawiera również niewielkie ilości azotu, etanu, propanu, dwutlenku węgla. 
   

W dniu 25 lipca 2013 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 820). Zgodnie z nowymi przepisami od dnia 1 sierpnia 2014 roku rozliczenia za dostarczony gaz oraz świadczone usługi przesyłania, dystrybucji i magazynowania obowiązkowo będą prowadzone w jednostkach energii (kWh), a nie, jak do tej pory, w jednostkach objętości (m3).
W związku z powyższym, zgodnie z punktem 6.6.4 IRiESD, w parametrach jakościowych paliwa gazowego będą publikowane wyłącznie miesięczne średnie wartości ciepła spalania. 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2014-12-03 10:28:29
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies