ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w roku 2023 r.

 

 

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły

Odpady

radioaktywne

                                  [Mg/MWh]
1 węgiel kamienny 0,70133 0,00039 0,00044 0,00002 -
2 węgiel brunatny 0,97590 0,00085 0,00069 0,00002 -
3 gaz ziemny 0,26965 0,00007 0,00019 0,00001 -
4 biomasa 0,19598 0,00001 0,00010 0,00001 -
5 inne 0,00000 0,00011 0,00108 0,00000 -
  0,54836 0,00038 0,00037 0,00001  -


Ostatnia aktualizacja strony: 2024-03-27 11:55:18
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies