ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Dostarczamy gaz ziemny wysokometanowy o ciśnieniu 5 kPa dla odbiorców ze stacji redukcyjno-pomiarowej będącej naszą własnością. Dostawa gazu odbywa się istniejącymi magistralami gazowniczymi, z których są zasilane odbiorniki gazowe. Spółka odpowiada za utrzymanie prawidłowego stanu technicznego stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, jak również magistrali przesyłowych wraz z głównymi zaworami i przyłączami. Nasz firma wykonuje również usługi w zakresie wymiany i modernizacji instalacji gazowych.


Zobacz też: Dystrybucja, Sprzedawca rezerwowy, Taryfy, IRiESD, Dla nowych klientów, Sieć dystrybucyjna, Parametry jakościowe, Zmiana sprzedawcy, Plan ograniczeń, Formularze i druki
Ostatnia aktualizacja strony: 2012-02-17 07:19:33
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies