ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Zgodnie z treścią art. 5aa ust. 4 ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do jego sieci, wraz z informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej. Wskazanie sprzedawcy rezerwowego w umowie dystrybucyjnej powinno nastąpić spośród sprzedawców ujętych na liście, o której mowa w przytoczonym wyżej art. 5aa ust. 4.

 

Aktualna na dzień publikacji strony lista sprzedawców rezerwowych :

 

1. Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. - link do taryfy sprzedawcy

Ostatnia aktualizacja strony: 2022-12-30 09:51:02
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies