ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 41 ust. 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., TAURON Dystrybucja S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania przyłączanych modułów wytwarzania energii, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie. 

Procedura testowania jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie TAURON Dystrybucja S.A., prowadzących do przeprowadzenia wymaganych testów modułów wytwarzania energii oraz do właściwej interpretacji wyników przeprowadzonych testów.

Zestawienie procedury i stosownych zakresów testów (do pobrania) znajduje się poniżej:

1. Procedura testowania jednostek wytwórczych.
2. Wzór – załącznik 1: LFSM-O.
3. Wzór – załącznik 2: LFSM-U.
4. Wzór – załącznik 3: FSM.
5. Wzór – załącznik 4: Reg Odbudowy Częstotliwości.
6. Wzór – załącznik 5: Praca na Potrzeby Własne.
7. Wzór – załącznik 6a: Zdolność Do Gen.Q powyżej 110kV.
8. Wzór – załącznik 6b: Zdolność Do Gen.Q poniżej 110kV.
9. Wzór – załącznik 7: Regulacja mocy czynnej.
10. Wzór – załącznik 8: Tłumienie oscylacji mocy.
11. Wzór – załącznik 9: Tryb regulacji napięcia.
12. Wzór – załącznik 10: Tryb regulacji mocy biernej.
13. Wzór – załącznik 11: Tryb regulacji współczynnika mocy.
14. Wzór – załącznik 12: Pmax.
15. Wzór – załącznik 13: Pmin.
16. Wzór – załącznik 14: Praca wyspowa.
17. Wzór – załącznik 15: Rozruch autonomiczny.
18. Wzór – załącznik 16: Zaprzestanie generacji mocy czynnej.
19. Wzór – załącznik 17: Zmniejszenie generacji mocy czynnej.


Zobacz też:
Pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C
Modernizacje jednostek wytwórczych
Testowanie jednostek wytwórczych
Certyfikacja jednostek wytwórczych
Ostatnia aktualizacja strony: 2020-07-31 12:37:30
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies