ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., Zakład Dostaw Nosników Energetycznych Sp. z o.o. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami objęcia kodeksem RfG dla modernizacji lub wymiany modułów wytwarzania energii. 
Procedura objęcia wymogami modernizacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o., prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia modułu wytwarzania energii wymogami kodeksu NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.


Zestawienia procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

1. Procedura objęcia wymogami NC RfG modułu wytwarzania energii w przypadku modernizacji lub wymiany
2. Wzór - załącznik I: Powiadomienie 
3. Wzór - załącznik II: do Załącznika I do Powiadomienia 


Zobacz też:
Pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C
Modernizacje jednostek wytwórczych
Testowanie jednostek wytwórczych
Certyfikacja jednostek wytwórczych
Ostatnia aktualizacja strony: 2020-07-31 09:55:32
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies