ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

 
W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedury i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu A, B i C*, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie. 
Procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B i C obejmują zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych SP. z o.o., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii.
Wykaz stosownych procedur i dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

1. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej przyłączanych na zgłoszenie (mikroinstalacje),
2. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie  dla modułów wytwarzania energii typu A – przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie,
3. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie  dla modułów wytwarzania energii typu B i C.
4. Wzór dokumentu modułu wytwarzania energii  dla typu B i C.
5. Wzór dokumentu instalacji modułu wytwarzania energii dla typu A.
6. Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
7. Klauzula Informacyjna przyłączanie mikroinstalacji

*Podział modułów wytwarzania energii:

 Wartość mocy maksymalnej, do której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu A   Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B  Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C  Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D
 Poniżej 0,2 MW    0,2 MW    10 MW   75 MW**** - Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.


Zobacz też:
Pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C
Modernizacje jednostek wytwórczych
Testowanie jednostek wytwórczych
Certyfikacja jednostek wytwórczych
Ostatnia aktualizacja strony: 2020-07-31 09:51:02
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies