ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. za 2022 r.

 

SAIDI dla przerw nieplanowanych 7,6326
dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi) 0,0000
dla przerw planowanych 584,25
SAIFI dla przerw nieplanowanych 0,2109
dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi) 0,0000
dla przerw planowanych 0,2971
MAIFI 0,3152
Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników 21


Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w ww. rozporządzeniu

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw.

 informację opublikowano 30.03.2023 r. i dotyczy 2022 roku  

Ostatnia aktualizacja strony: 2023-03-30 13:09:19
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies