ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. za 2020 r.

SAIDI dla przerw nieplanowanych 1,4946
dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi) 19,517
dla przerw planowanych 804,42
SAIFI dla przerw nieplanowanych 0,0680
dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi) 0,1066
dla przerw planowanych 0,1111
MAIFI 0,0680
Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników 21


Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w ww. rozporządzeniu

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw.

 informację opublikowano 31.03.2021 r. i dotyczy 2020 roku  

Ostatnia aktualizacja strony: 2021-03-31 10:01:40
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2021
Polityka prywatności i plików cookies