ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w roku 2021 r.

 

 

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły

Odpady

radioaktywne

                                  [Mg/MWh]
1 węgiel kamienny 0,72134 0,00058 0,00056 0,00003 -
2 węgiel brunatny 0,97260 0,00075 0,00069 0,00003 -
3 gaz ziemny 0,29714 0,00007 0,00023 0,00001 -
4 biomasa 0,21025 0,00001 0,00011 0,00001 -
5 inne 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 -
  0,64683 0,00049 0,00048 0,00002  -

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2022-03-30 10:14:52
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2022
Polityka prywatności i plików cookies