ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w roku 2020 r.

 

 

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły

Odpady

radioaktywne

                                  [Mg/MWh]
1 węgiel kamienny 0,74613 0,00053 0,00056 0,00004 -
2 węgiel brunatny 1,06234 0,00092 0,00080 0,00003 -
3 gaz ziemny 0,30363 0,00006 0,00023 0,00001 -
4 biomasa 0,31021 0,00001 0,00019 0,00001 -
5 inne 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 -
  0,74880 0,00057 0,00056 0,00003  -

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2021-03-31 07:42:58
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2021
Polityka prywatności i plików cookies