ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w roku 2020 zgodnie z §37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w 2020 r.

 

Rodzaje Paliwa Udział procentowy

OZE

w tym

- biomasa

- geotermia

- energetyka wiatrowa

- energia słoneczna

- duża energetyka wodna

- mala energetyka wodna

10,11%

 

2,88% 

0,00%

4,66%

0,83%

1,52%

0,22%

Węgiel Kamienny 47,55%
Węgiel Brunatny 33,92%
Gaz Ziemny 8,12%
Energetyka jądrowa 0,00%
Źródła niesprecyzowane 0,30%

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2021-03-31 07:29:19
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2021
Polityka prywatności i plików cookies