ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. za 2018 r.

SAIDI dla przerw nieplanowanych 0,3963
dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi) 67,322
dla przerw planowanych 194,78
SAIFI dla przerw nieplanowanych 0,0605
dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi) 0,0548
dla przerw planowanych 0,1002
MAIFI 0,0624
Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników 23


Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w ww. rozporządzeniu

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw.

 informację opublikowano 30.03.2019 r. i dotyczy 2018 roku  

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-03-30 12:21:34
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2019
Polityka prywatności i plików cookies