ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Cennik wody miejskiej i ścieków dla odbiorców obsługiwanych przez ZDNE Sp. z o.o.

Składnik Cena netto VAT Cena brutto
Cena za 1 m3 dostarczanej wody 5,16 zł 8 % 5,57 zł
Za redystrybucję 1 m3 dostarczanej wody 0,5160 zł 23 % 0,6347 zł
Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków 8,79 zł 8 % 9,49 zł

 

Stawki opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

 

Grupa Cena netto VAT Cena brutto
WG1 6,10 zł 8 % 6,59 zł
WG2 39,94 zł 8 % 43,14 zł
WG3 368,08 zł 8 % 397,53 zł

 

Stawki opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

 

Grupa Cena netto VAT Cena brutto
WG1 9,71 zł 8 % 10,49 zł
WG2 77,10 zł 8 % 83,27 zł
WG3 854,84 zł 8 % 923,23 zł

 


WG1 - niskie natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się w zakresie od 0,0 m3/h do max 5,0 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza max Ø 20mm

WG2 - średnie natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5 m3/h nie więcej niż 30,0 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza od Ø 25mm do Ø 50mm

WG3 - duże natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza powyżej Ø 50mm
 

cennik obowiązuje od 1.06.2019 do 31.05.2020

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-05-31 07:19:19
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2020
Polityka prywatności i plików cookies