ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w roku 2018 zgodnie z §37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w 2018 r.

 

Rodzaje Paliwa Udział procentowy

OZE

w tym

- Biomasa + biogaz

- Geotermia

- Energetyka wiatrowa

- Energia słoneczna

- Energetyka wodna

6,63%

 

2,01% 

0,00%

3,40%

0,02%

1,19%

Węgiel Kamienny 47,71%
Węgiel Brunatny 42,80%
Gaz Ziemny 2,30%
Energetyka jądrowa 0,00%
Źródła niesprecyzowane 0,56%

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-03-30 12:07:47
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2019
Polityka prywatności i plików cookies