ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

 Kodeks sieci w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych (NC RfG)

 
Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 26 paździenika 2018 r. zatwierdził wymogi ogólnego stosowania wynikające z w/w rozporządzenia na terenie działalności naszego OSD.
 
Szczegóły dostępne są w dokumecie do pobrania.
 
Ostatnia aktualizacja strony: 2018-11-05 07:29:20
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2019
Polityka prywatności i plików cookies