ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Jeżeli jesteś odbiorcą końcowym*, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej  odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 40 kW (zwane dalej mikroinstalacją) oraz moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu (określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej), wypełnij wniosek "zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji". W innym przypadku powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

 
 
* Dokonujesz zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji) oraz jesteś stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej - niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prowadzisz działalność gospodarczą
 
Ponadto informujemy, iż na wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (zgodnie z art. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii) spoczywa obowiązek informowania operatora o:
  1. Zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od zmiany tych danych
  2. Zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
 
Dokumenty do pobrania:
OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-07-01 07:38:40
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2019
Polityka prywatności i plików cookies